Outsourcing

Cenimy Twój czas. Outsourcing się opłaca!

Dlaczego outsourcing?

Porównanie jakości outsourcingu usług księgowych z wykonywaniem ich we własnym zakresie:

Outsourcing Pracownik
(biuro rachunkowe) (księgowa)
Firma pobiera wynagrodzenie umowne – umowa , kontrakt Pracownik nie może zarabiać mniej niż ustawowe minimum
Jeżeli pracownik obsługujący Twoją firmę zachoruje jego obowiązki wykona inna osoba w biurze Zawsze jest możliwe L-4
Biuro rachunkowe dba o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników Konieczność ciągłego szkolenia pracownika
Świadczenia socjalne swoich pracowników są po stronie biura rachunkowego Urlopy i cały pakiet innych świadczeń socjalnych
Suma doświadczeń zespołu ludzi (księgowi, prawnicy, ekonomiści, informatycy) Praktyka pracownika to tylko jego praktyka
Zmiana usługodawcy na innego jest łatwa Niezadowolenie z pracownika powoduje konieczność znalezienia wykwalifikowanego następcy
Dodatkowe zlecenia są przyjmowane za dodatkowa opłatą Tylko nadgodziny w ograniczonym rozmiarze
Niskie koszty rozwiązania umowy Wysokie koszty rozwiązania umowy o pracę
Dowolny okres umowy i wypowiedzenia umowy Ustawowe okresy wypowiedzenia umowy o pracę
Biuro rachunkowe jest ubezpieczone od OC na wysokie sumy Praktycznie żadna możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania obowiązków przez pracownika
Wysokie kompetencje obsługującej firmy pozwalają na szeroki zakres obsługi. Pracownicy biura rachunkowego obowiązkowo dokonują ciągłej analizy aktów prawnych Brak obiektywizmu w doborze zasad działania Pracownik wykonuje zadanie w sposób najwygodniejszy dla siebie
Biuro rachunkowe gwarantuje bezpieczeństwo danych oraz ma naturalny interes w chronieniu tajemnic Zleceniodawcy Trudno zabezpieczyć się przed utratą pracownika wraz z ważnymi dla firmy informacjami
Firma jest praktycznym „buforem” w kontaktach z urzędami skarbowymi Przedsiębiorca osobiście kontaktuje się z US co nie należy do przyjemności

Dodatkowo koszty zatrudnienia księgowego to:

Koszty utrzymania 1 księgowego Średni koszt Uwagi
Miesięczna płaca księgowego brutto 3000
Ubezpieczenie zdrowotne, rentowe, emerytalne 467 składki obciążające pracodawcę
Płatny urlop wypoczynkowy (26 dni) 231 4 tygodnie w roku
Koszty administracyjne (powierzchnia biurowa, komputer, materiały biurowe itp.) 600 20% kosztów wynagrodzenia
Miesięczne koszty księgowe 4298
Wartość Twojego czasu poświeconego na zarządzanie księgowym 600 3 godziny /tydzień po 200 zł
Rekrutacja i szkolenie księgowego 167 10 godzin rocznie
Koszty razem 5065

Umów się z nami to skalkulujemy Ci wartość usługi księgowej i przekonasz się jak dużo oszczędzisz powierzając swoją księgowość i podatki nam.