Nawiązując z nami współpracę zyskujesz

Wolność Kompletne dane finansowe Aktualne informacje do zarządzania firmą
Przekazując wyspecjalizowanemu zespołowi profesjonalistów odpowiedzialność za dokładność i aktualność danych finansowych możesz skoncentrować się wyłącznie na działaniach biznesowych. W KoFF księgowość jest prowadzona prawidłowo na co dzień. Każdego miesiąca dane księgowe są sprawdzane, a po przygotowaniu sprawozdań finansowych księgi są zamykane dla tego okresu. Na koniec roku Twoje dane są aktualne i gotowe do przygotowania rocznych deklaracji podatkowych , a także gotowe do przeglądu lub zbadania sprawozdania finansowego KoFF rozwija niestandardowe raporty, aby zapewnić Ci informacje finansowe potrzebne do zarządzania i rozwoju Twojej firmy. Określimy z jaka częstotliwością informacje te są potrzebne i zapewnimy, że zawsze dotrą one na czas. Raporty standardowe dostępne mogą być dla Ciebie w ciągu 24 h/ 7 dni w tygodniu przez Internet.
Procedury współpracy Mniejsze koszty ogólne Kompetentne księgowe
W KoFF w celu usprawnienia procesu księgowego i rozliczeń podatkowych opracowaliśmy jednorodne procedury i zasady postępowania z naszymi klientami. Ich przestrzeganie zapewnienia spójność i daje pewność, że miesięczne raporty finansowe są dokładne i aktualne. Indywidualna procedura obsługi klienta zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące postępowania w codziennej obsłudze finansowo-księgowej, jak również konkretne zadania do wykonania dla zamknięć miesięcznych, kwartalnych i rocznych. Przekazując księgowość do KoFF uwalniasz przestrzeń biurową, zasoby i wydatki, które możesz wyeliminować, bądź przeznaczyć na wsparcie działań biznesowych, które generują dochód. Współpracując z KoFF nie ma potrzeby zamartwiania się o konieczne szkolenia dla pracowników księgowości. KoFF zapewnia, że nasz zespół jest w pełni przeszkolony zgodnie z zasadami rachunkowości i aktualnymi przepisami podatkowymi.
Stała miesięczna opłata Przekazanie odpowiedzialności Ochrona danych Twojej firmy
W KoFF przeprowadzamy szczegółową analizę Twoich danych księgowych oraz analizę Twoich potrzeb w zakresie informacji finansowych. Następnie określamy zakres niezbędnych nakładów pracy, aby zapewnić Twojej firmie pełną obsługę księgową i zarządzanie twoimi danymi księgowymi. Usługi te oferujemy dla Twojej firmy w stałej miesięcznej opłacie. Znalezienie wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów do obsługi księgowej jest pracochłonne i czasochłonne. KoFF przejmuje odpowiedzialność za personel działu księgowości i jego rekrutację Przekazanie księgowości poza środowisko firmy zapewnia większą prywatność informacji biznesowych. Informacje o stanie firmy i finansów są tajemnicą wśród pracowników Twojej firmy. Dane płacowe Twoich pracowników są poufne.